Üyelik Sözleşmesi

 

 

DEKOTEK BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

  

 

1-Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı : İşbu sözleşme , Dekotek firmasının ürün gamında yer alan temizlik ürünlerinin satışını yapmak amacıyla üyelik verilmesidir .  tüzel kişiler (bundan sonra Bayii olarak anılacak) Dekotek firması arasındaki şartları ve taahhütleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


2- Bayii, DEKOTEK 'in hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve taahhüt eder.


3- Bayii olan  tüzel kişiler, hiçbir surette  DEKOTEK çalışanı, temsilcisi, acentesi veya şubesi değildir. Bayii, bağımsız bir yüklenici olarak çalışacak olup, vergi ve tüm diğer yasal yükümlülükler bakımından kendi sorumluluğunu uhdesinde taşımaktadır.


4- DEKOTEK ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında  DEKOTEK firmasını etkileyecek olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz.  DEKOTEK’in ticari sırlarını üçüncü kişilere açıklayamaz. Bayii, şirketten yazılı izin almadığı taktirde  şirket adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın, reklam, tanıtım çalışması yapamaz.


5- Bayii DEKOTEK adına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Bayii,  DEKOTEK tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. DEKOTEK resmi web sitesinde (www.dekoteknoloji.com.tr) belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan bayinin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk bayinin kendisine aittir.


6- Bayii tarafından teslim alınan ürünün üretimden kaynaklanan bir hatası tespit edildiğinde ilgili iade şartlarına uyması halinde şirket tarafından yenisi ile değiştirilir. Şirket her bir ürünün bayiye satış fiyatlarını tek taraflı olarak saptamak ve değiştirmek hakkına sahiptir.


7-  DEKOTEK , bayinin siparişlerini karşılamak için kendi üretim ve temin imkanları çerçevesinde çaba gösterecektir. Ancak olağan/olağanüstü durumlardan dolayı şirket siparişleri karşılayamaz ise bayii şirkete karşı herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı taahhüt eder.

8- Şirketin web sitesinden (www.dekoteknoloji.com.tr) doldurulan üyeliayilik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir.


9- 18 yaşını doldurmamış kimseler sistemde bayii olamazlar. Şirket sistem hakkında değişken olarak kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde üyelerine mail adreslerinden bildirir.


10- Satın alınan ürün ambalajı açılmaksızın, kullanmadan, bozulmasına imkan vermeden ve yeniden satılabilirliğini etkilemeden teslim tarihinden itibaren (30) gün içinde iade edilebilir. Ancak iade nedeninin ayrıca yazılı olarak bildirilmesi ve ürünle birlikte faturanın da iadesi gerekmektedir. İade edilen ürün yerine aynı model ürün gönderilecek varsa üzeri bedeli ödenerek bir başka model ürün gönderilecektir.


11- İade edilen ürünün değişimi mümkün olmadığı durumlarda üyenin iade ettiği ürün tutarı alacak bakiyesine aktarılır. Ancak para iadesi yapılabilmesi için üyenin alacağından KDV oranı ve Stopaj vergisi (%22) kesintileri yapılır.


12- Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş ve sair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade mutlak suretle, orjinal ambalaj ile yapılmalıdır. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. Kargo görevlisinin teslim edeceği paketlerin içeriği sayılarak teslim alınması zorunludur. Taşıma sırasında zarar görmüş ve içeriğinde eksik ürün tespit edilmiş paketler teslim alınmamalı ve taşıma şirketine hasar/eksik ile ilgili bir tutanak tutturulmalıdır.


13- İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde kargo ücreti bayi tarafından ödenecektir. İadesi yapılacak olan ürünler, Dekotek’in çalıştığı kargo şirketleri tarafından gönderilmek durumundadır. Üretimden kaynaklı hatalı, defolu ürünler, teslimat tarihinden sonra ilk 30 gün içerisinde Dekotek’in eline geçtiği taktirde kargo ücreti üyenin sistemdeki alacak bakiyesine aktarılır. Aksi taktirde ücret

bayiyi aittir.


14 Bayii,  DEKOTEK resmi internet sitesi olan www.dekoteknoloji.com sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. Dekotek, kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip bayii, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder.

15- Bayii, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. Dekotek, bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının Bayii tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, anlaşmayı herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı vermeksizin tek taraflı olarak derhal fesih edebilir.  DEKOTEK bu feshe esas teşkil eden neden ya da nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını bayiden tazmin etme hakkı saklıdır.


16- Bayii bu sözleşmeyi  DEKOTEK’e yazılı olarak bildirmek suretiyle istediği zaman tek taraflı olarak feshederek, sistemden çıkabilir. 


17- Dekotek, müşterilere satılmak üzere birden fazla fiyat listesi ilan etmektedir. bayiler ürünleri Dekotek’ten üyelere özel fiyatlar üzerinden satın alacaktır. bayii satın aldığı ürünlerin ödemesini Dekotek firmasına kredi kartı( peşin/taksitli )olarak siteden yapacaktır. 


18- Dekotek bayilik sistemine giriş için aday bayinin tek seferde en az KDV Dahil 350 TL’lik (ÜÇYÜZELLİ) Dekotek ürünlerinden satın alması gerekmektedir.


19- Bayii satın aldığı ürünleri müşterilerine Dekotek’in belirlediği müşteri fiyatlarından satacaktır. bayii kazancı , bayi fiyatıyla  müşteri fiyatı arasındaki pozitif fark olacaktır.Bayi satın aldığı ürünleri  müşteri fiyatının altında satması Dekotek tarafından kesinlikle önerilmez.  


20- Bayiilerin üyeliklerinin devam edebilmeleri için Dekotek’ten son 6 (altı) ay içerisinde en az 350 TL’lik (ÜÇYÜZELLİ)TL değerinde ürün alımı gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Üyelerin bu şartları yerine getirmemeleri durumunda üyelikleri Dekotek tarafından askıya alınacaktır


21- Bayiler Dekotek’e  en az KDV Dahil 150(YÜZELLİ)TL'lik siparişler verebilecektir. Bayilerin Dekotek’e verecekleri siparişlerin KDV Dahil 150 TL’nin ( YÜZELLİ )TL'nin altında olması durumunda kargo ücreti bayiye aittir. 22- İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

İşbu Sözleşme , 22 (yirmi iki) maddeden oluşmuştur. Aday Bayii’nin  DEKOTEK tarafından onaylanması tarihi itibariyle geçerlilik kazanacaktır.

 

 E-Ticaret Entegrasyonları